PROROCKÝ PREHĽAD NA ROK 2022

V 7 vrchoch máme zoznam a sledujeme známych prorokov, aj keď nie všetci z nich majú v tejto chvíli prorocký vhľad pre rok 2022:
Arleen Westerhof Bill Hamon Bob White Bobby Conner
Chuck Pierce Cindy Jacobs Dr. Sharon Stone Dutch Sheets
Emma Stark James (Jim) Goll Kim Clement Mario Murillo
Patricia King Perry Stone Rick Joyner
Európsky prorocký stôl https://propheticvoice.com/european-prophetic-council/
Proroci Britských ostrovov https://www.prophets.org.uk/
The Elijah list https://www.elijahlist.com/
Budeme radi, ak nám ho pomôžete rozšíriť mená ďalších ľudí.
V nasledujúcich riadkoch a v skrátenej verzii prinášame prorocký vhľad aspoň niektorých spolu s linkom, na ktorom si ich príspevok v angličtine môžete vypočuť celý.
Chuck Pierce
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika, medzinárodne
Posolstvo: Obnova domu, obnovenie rodiny
Zhrnutie posolstiev: Rok 2020 oznamoval historickú epochu. Boh všetko vypol, zatvoril nás doma, aby nás presunul do novej éry, v ktorej sa budeme hýbať novým spôsobom. Prešli sme do novej éry – desaťročia nových začiatkov, objavovania, ako prinášať ovocie Ducha. Čas revidovať minulosť a prítomnosť, aby sme správne uchopili budúcnosť.
Rok 2021 je rokom, kedy Pán fúka z nebies. Rok obnovenia zmluvného plánu pre náš život, obnova koreňa, pôvodu. Je pred nami veľa konfliktov. Získajme stratégie, ako v každom zvíťatiť. Stúpajme vyššie na nové miesta ohňa slávy. Dvere sú otvorené.
Po tom čo Boh v roku 2021 obnovoval naše korene, je rok 2022 je rokom obnovy rodiny a domu, budovania domu pre budúcu žatvu. Stavať znamená pridať synov a dcéry.
Keď Boh s Abrahámom uzavrel zmluvu, aj vtáky zlietli, aby z nej mali úžitok. Je čas uchopiť a držať kľúče Kráľovstva – zjavenie. Počas toho, ako sa formuje základ našej budúcnosti, dostávame kľúče k žatve. Prorockí a apoštolskí ľudia potrebujú vytvoriť nové prototypy. Nové myšlienkové procesy. Prídu nové vojny, preto potrebujeme vedenie Leva z Júdy a nové zbrane. Najprv sa pozrite na svoje svedectvo, a až potom sa pozrite na obra. Boh nám poskytuje novú platformu, nedržme sa tej starej. Dáva novú autoritu, nový pohyb Svätého Ducha, umožnime Mu pohybovať sa ako nikdy predtým, dodajme nové vínne mechy pre pohyb Kráľovstva. Otec chce obnoviť všetko, čo sme stratili. Nechajme sa previesť dverami, ktoré pre nás otvoril, do nového ohňa Jeho slávy.
Je tu desaťročie oslobodenia od prekliatí minulosti. Pozícia novej identity. Obnovenie Dávidovho stánku, nové miesto uctievania. Je čas obkľúčiť a zaujať naše dedičstvo. Preskúmať oblasť autority, každého, kto je napojený. Musíme vidieť, kde je v našom dedičstve silný muž. Boh dal Abrahámovi hranice
Compiled by Ad de Bruin November 2022
jeho dedičstva, ale tiež povedal, že v ňom bude mať takých a takých „-itov“. Ale všetci nepriatelia v tvojom prisľúbení sú tvoji. Zásady pre obkľúčenie svojho dedičstva pozri vo videu.
Dr. Sharon Stone
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Európa
https://www.youtube.com/watch?v=iyfNaNTCCpQ
Posolstvo: Rok búrok
Zhrnutie posolstva: Rok 2022 je rokom búrok.
Mala som obdobie, v ktorom sa mi snívala séria snov s búrkami: 1. Búrka: Sen o oku hurikánu, ktoré je v pokoji uprostred búrky.
Slovo: Ž 148:8 Posolstvo: Sezóna búrok je tu preto, aby sa Jeho slovo naplnilo nad tvojím životom. Konflikt ročných období, boj o národy, spravodlivosť, Božia cirkev stúpa.
2. búrka: Vietor nad údolím suchých kostí.
Slovo: Jn 16:23
Posolstvo: Vetry zmeny, transformácie, vzkriesenia, najlepšia hodina, oživenie, úroda a prebudenie. Boh nás chce priviesť od rozpoltených k zberu, starý poriadok v oblasti rodiny a obchodu je odfúknutý. Na zemi je posun. Starý poriadok prinesie funkčnosť, operatívnosť. Je oveľa ľahšie vidieť kráľovstvo.
3. búrka: Jonáš.
Slovo: Jon 1:14
Posolstvo: Chce dostať Jonáša z jeho silných názorov, predsudkov a samospravodlivosti. To priviedlo Jonáša do dokonalého zosúladenia s Božou vôľou. Správne miesto, Boh urýchľuje tvoj osud v tvojom živote. Jonáš na svoje miesto prišiel rýchlejšie ako loď.
4. Búrka: V únikovej miestnosti.
Slovo: Mk 4: 35-41
Boh nám dá stratégie, ako sa dostať cez ďalšie búrky. Opýtajte sa Boha, aká je stratégia pre zvládnutie takejto búrky. Cieľom je nájsť svoj hlas a svoju autoritu, hovoriť k búrke, aby si sa cez ňu dostal/a. Kľúč: Musím k búrke hovoriť.
5. Búrka: Ďalšia úniková miestnosť.
Slovo: Mt 14: 22-33
Nápoveda: Venujte pozornosť tomu, čo robí Ježiš, Peter sa pozerá na Ježiša a ponára sa do vody. Posolstvo: Sú tu búrky, cez ktoré musíte prejsť. Kráčaj so mnou po vode. Robte veci, ktoré ste nikdy predtým neurobili, postupujte soo Mnou.
6. Búrka: Ďalšia úniková miestnosť.
Slovo: Sk 7:28
Posolstvo: Pavol bol poslaný do Ríma. Pozorovali sezónu, v ktorej boli, búrka trvá 14 dní.
Kľúč: V tomto type búrky je potrebná vytrvalosť. Nielen stáť, ale aj triasť hadom, traumu, posledné 2 roky. Je tu búrka, ktorá má viesť k oživeniu.
7. Búrka: Čerstvý vietor.
Slovo: Rim 16:20 – Rozdrviť satana pod nohami.
Posolstvo: Nájdete útechu, aby ste sa mohli posunúť dopredu v tých oblastiach, kde ste sa cítili uviaznutí a bez východiska. Je čas, aby sme chytili čerstvý vietor do plachiet, potešenie.
Dutch Sheets
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika
https://www.youtube.com/watch?v=_KPy0VozfAM Slovo: Ex 14
Zhrnutie posolstva:
Boh povedal Izraelitom, aby sa otočili späť, ale vyzeralo to ako pasca. Keď sa niekedy cítiš ako v pasci, Boh v skutočnosti loví nepriateľa. Choď do toho! Ak si vedúci, a nevieš, čo povedať cirkvi, choď vpred. Boh súdi bohov Egypta, aby Izraelovi a Egyptu odhali, kto je.
Baal-zephon = boh severu, zaopatriteľ, plodnosť, moria. Egyptský boh bol porazený.
Baal je vládnuci duch and Amerikou. Často sa spája s číslom 7 – znak zmluvy a manželstva.
Boh Ťa vedie na miesto, kde porazí Tvojho najväčšieho protivníka. On odhalí činiteľov neprávosti, zla. On zmení mentalitu tohto národa.
Arleen Westerhof
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Európa
Slovo:
Zhrnutie posolstva:
Nepozeraj sa svojimi fyzickými očami, realita nie je taká, ako ju dnes vidíme. Jeremiáš dal Izraelu slovo, ktoré ľud nechcel počuť: neutekajte, nebojte sa, zostaňte tu. Ľudia chceli utiecť. Slovo bolo závažné, mohli zachrániť mesto a chrám. Rim 6: 12: Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Boh je Bohom pokoja. “Žiaden dobrý prorocký skutok nezostane nepotrestaný.”
1 Sam 23: Dávid počúval Boha. Keď prehodnocujeme svoje životy, učíme sa odpúšťať tým, ktorí nás zlomyseľne využívali, lebo sa držali koreňa horkosti. Boh vykoreňuje všetko, čo by nás mohlo zdržiavať od toho, aby sme kráčali ďalej s Ním. Potrebujeme byť slobodní od horkosti v každom aspekte svojho žiovota. Ľudia okolo Teba potrebujú objať, prijať Božie povolanie na Tvojom živote. Obraz ženy, ktorá zomrela na kraji cesty hneď, ako porodila dieťa: Ľudia chodili okolo, nezastavili sa, aby prestrihli pupočnú šnúru. Zodvihni svoje povolanie. Ez 16: Povolanie Ťa môže stáť všetko, ale odmena bude väčšia.
Cindy Jacobs
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika, medzinárodne
Zhrnutie posolstva:
Rozhovor s Jaesom Gollom:
Potrebujeme si obliecť duchovnú výzbroj, nasadiť si helmu nádeje, aby sme boli schopní čeliť obrovi strachu, a ešte väčšiemu obrovi beznádeje. Píšte piesne nádeje aby svet pochopil, budujte mosty k neveriacim.
Kim Clement
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika, medzinárodne
Zhrnutie posolstva:
Amerika, nikoho si nenapodobňovala, pretože si jedinečne stvorená. Nepriatelia národa budú súdení. Ja som žiarlivý Boh, nedovolím, aby boli modly stredného západu v Amerike uctievané.
Patricia King
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika
https://www.youtube.com/watch?v=2IgMQry8dNg Zhrnutie posolstva:
V rokoch 1950-2020 sme mohli byť svedkami konštantného vylievania Božej slávy, a potom sa to zmenilo. V časoch vojny už nemôžete žiť rovnakým spôsobom, ako v časoch pokoja. Povstanú ľudia viery, prichádza viac víťazstiev, čo znamená, že aj viac zápasov. Nezabudnite sa pozerať z nadhľadu, ktorým je víťazstvo, násobenie Božej moci prichádza. Prichádza koniec tohto cyklu. Aj Jób na konci zažil rozmnoženie a obnovu. Autoritu získate tým, že budete naďalej chodiť s Bohom. Niektorí utrpejú veľkú stratu, ale ak neprestanete ísť za prielomom, získate autoritu. Nezahoďte svoju vieru v Boha.
Mario Murillo
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Amerika
Zhrnutie posolstva:
V roku 2019 zneli mnohé prorocké slová o roku 2020 a ohlasovali ho ako rok prosperity. Rok 2022 bude rokom pokánia. Ak sa vrátite k tomu, čím ste boli pred obrátením, dostanete dvojitý trest, stratíte všetko, čo ste mali. Je to rok získania vojenského pochodového kroku, čas, kedy cirkev dostane oheň a slávu.
Emma Stark
Oblasť prorockej autority a vplyvu: Britské ostrovy, Európa
Zhrnutie posolstva:
Preč od otrasov, šokujú nás, prenikajú do základov, stojí nás to, zosúladenie/štruktúry sa menia, tlačia do reformácie, budovania Kráľovstva. Nová úroveň priekopníckeho pomazania, osvieženie vodcov v roku 2022. Čerstvá milosť.
Zápasíme, boxujeme s Bohom. Žiadne petície. Búši do nás, Boh hovorí, že nenájdete útechu v tom či onom. Nejdeme od prebudenia k prebudeniu, ale od slávy k sláve. Musí nás vyradiť z našich umelých riešení. Pomazanie na rozlišovanie toho, čo je kultúra Kráľovstva a čo je len naša vlastná kultúra