Proroctvo

PROROCKÝ PREHĽAD NA ROK 2022

V 7 vrchoch máme zoznam a sledujeme známych prorokov, aj keď nie všetci z nich majú v tejto chvíli prorocký vhľad pre rok 2022: Arleen Westerhof Bill Hamon

Ako rozlišovať proroctvá

Ako rozlišovať proroctvá © Ad de Bruin March 2022 Biblia nás nabáda, aby sme proroctvá rozlišovali: • 1 Kor 14:29 No proroci nech hovoria dvaja

AKÝ JE TVOJ PROROCKÝ KONTEXT?

Aj povrchný čitateľ evanjelií ľahko zistí, že hlavným Ježišovým posolstvom bolo Božie kráľovstvo. Volal ľudí k pokániu (ako Ján Krstiteľ), pretože “Kráľovstvo je na dosah”. Aj

ROSH HASHANNAH 5782 – NOVÝ ROK 2022

ROSH HASHANNAH 5782 – NOVÝ ROK 2022 5 – hľa, odhaliť, zjaviť 7 – zbraň, odseknúť, pluh, orať (nepokoj) 8 – plot, oddeliť (hranice) 2

PROROCKÝ BALÍČEK

PROROCKÝ BALÍČEK Prorocké slovo môže prísť na rozličných úrovniach: len pre miestnu cirkev, alebo región, národ alebo siaha ešte ďalej, mimo národ. Niektoré myšlienky uvedené

Rabín Sacks o politike nádeje

[video src="https://7vrchov.sk/wp-content/uploads/Rabbi-Sacks-on-the-politics-of-hope.sk_.mp4" /]

Kim Clement – Putin

[video src="https://7vrchov.sk/wp-content/uploads/Kim-Clement-A-Dream-About-Putinsub-SK.mp4" /]

kmeňové Slovensko

[video src="https://7vrchov.sk/wp-content/uploads/20220609_173403.mp4" /]