10. Médiá a komunikácia

10. Médiá a komunikácia

Landa Cope prepája komunikáciu s právom človeka byť informovaný. Boh totiž múdrosť neodopiera. Slová sú nevyvrátiteľne pravdivé a majú zmysel. Médiá príliš často ponúkajú len slová bez

Čítať viac >

9. Umenie a zábava

9. Umenie a zábava

V tomto videu Landa Cope odhaľuje krásu ako atribút Boha, a nepotrebuje obhajobu. Každý kresťanský umelec však okrem dobrého srdca potrebuje získať aj isté zručnosti. Ich nedostatok je

Čítať viac >

8. Vzdelávanie

8. Vzdelávanie

Autoritou v oblasti vzdelávania sú rodičia. Hodnoty sa učíme doma. A Landa Cope nás zoznámi s rôznymi vzdelávacími systémami. 

Čítať viac >

7. Rodina

7. Rodina

Spolu s Landou Cope sa pozrime na manželstvo ako priestor, v ktorom sú slabosti muža a ženy odhalené a premieňané Božím charakterom. 

Čítať viac >

1. Všetko je to o Bohu

1. Všetko je to o Bohu

Úvod do série videí Landy Cope. Vo všeobecnosti sme si zvykli čítať Bibliu a aplikovať ju najmä do vlastného života. Landa poukazuje na to, že každá

Čítať viac >

5. Veda a technológie

5. Veda a technológie

Ďalšie pokračovanie z videí Landy Cope, tentokrát o vede a technológiách s titulkami v slovenčine. Áno, aj na tieto oblasti sa môžeme pozerať z perspektívy Božieho kráľovstva.

Čítať viac >