Podnikanie, ekonomika

Boh sa chce prostredníctvom vrchu podnikania zjaviť ako ten, kto uvoľňuje zaopatrenie a učí správcovstvo. Hnacím motorom tejto oblasti je vedecký pokrok a technológie, ktoré prinášajú rozvoj a tvorbu nových produktov a služieb.

Podnikateľom boli zverené tieto služby ponúkať a s týmito vynálezmi obchodovať.

Správny model správcovstva v podnikaní prináša slávu Bohu, spolupracuje s ľuďmi ako spolutvorcami a snaží sa o eliminovanie chudoby a hladu. Múdro spravuje zdroje krajiny, má úctu k stvoreniu, minimalizuje odpad, recykluje a chce zanechať ďalším generáciám dedičstvo zdravej krajiny.

PODNIKANIE, EKONOMIKA v Blog, Video, Audio, Materiály: