Iniciatíva 7 vrchov

Zámery hnutia 7 vrchov na Slovensku

7 vrchov je hnutie, ktorého zámerom je priniesť zmenu do všetkých sfér spoločnosti podľa biblických princípov.

Hlavnými sférami sú:

RODINA

VLÁDA

CIRKEV

VZDELÁVANIE

EKONOMIKA

MÉDIA

KULTÚRA

Naším cieľom je priniesť blaho, prospech a požehnanie všade, kde je to potrebné a možné. Veríme, že Biblia je zjavením Božieho plánu pre ľudstvo, a preto je základom všetkého, čo robíme.

Uvedomujeme si, že existuje veľa pohľadov na to, ako interpretovať Písmo a uplatňovať ho v každodennom živote. Členovia 7 vrchov pochádzajú z rôznych teologických prostredí a reprezentujú tieto rozličné pohľady: nájdete medzi nami katolíkov, protestantov, letničných, mesiánskych židov a židov, a všetci do 7 vrchov prinášajú vlastné porozumenie Kráľovstva. Každé z nich je v našich diskusiách vítané. Tieto rôzne pohľady nám pomáhajú pri rozhodovaní a pristupujeme k nim s úctou. Spoločne chceme nájsť Božiu múdrosť a ponúknuť riešenia, ktoré podľa nášho najlepšieho porozumenia prinesú do každodenného života jednotlivca a do celej spoločnosti také zmeny, ktoré odrážajú charakter Boha a Jeho Kráľovstva.