Rodina

Boh je pôvodcom rodiny. Už v prvých kapitolách Biblie sa dozvedáme o Božom zámere spojiť životy jedného muža a jednej ženy v (nerozlučiteľnom) celoživotnom zväzku.

Rodina je základným stavebným kameňom spoločnosti a má svoj vlastný mandát, ktorý sa líši od mandátu vlády, cirkvi a všetkých ostatných oblastí spoločnosti. Je miestom vzájomnej starostlivosti jedného člena o druhého vrátane najstaršej generácie a rozvoja všetkých, mladších aj starších. Deťom poskytuje ochranu, aby sa mohli učiť aj na svojich chybách, ktoré sú potrebné pre rast. Je priestorom pre kreativitu, aby sa mohli uvoľniť nové nápady, ktoré vedú k novým inováciám a spôsobu podnikania. Investovať do rodiny a jej príslušníkov znamená prínos nielen pre komunitu, ale aj pre budúce generácie.

RODINA v Blog, Video, Audio, Materiály: