Iniciatíva “7 vrchov”

"7 vrchov", sfér vplyvu alebo oblastí, ktoré najviac ovplyvňujú spoločnosť a ktoré formujú spôsob akým život vnímame, rozhodujeme sa o ňom a následne ho žijeme.

Medzi 7 vrchov patrí:

rodina

vláda

náboženstvo

vzdelávanie

podnikanie, ekonomika

média

umenie, zábava, šport

Snažíme sa, aby boli Božie princípy aplikované do jednotlivých oblastí a postupne pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Ako kresťania veríme, že všetka autorita pochádza od Boha a že On ju chce uviesť do Jeho kráľovstva cez partnerstvo s ľuďmi. Boh nám dal špecifické princípy v Biblii, ktoré súvisia s každým aspektom života. Keď sú aplikované správne, prinášajú veľké požehnanie do spoločnosti  a to tak veriacim  ako aj neveriacim.

Pre viac informácií môžete kliknúť na www.ywam.sk.