Domov

7 VRCHOV

Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil a aby vykúpil a obnovil aj jednotlivcov, celé národy, ich kultúru a štýl života.
Poslal do našich sŕdc svojho Ducha, aby sme mohli byť soľou zeme, svetlom sveta
a zjavovať krásu života v Jeho láske a podľa Jeho plánu.

V Božích očiach je má cenu život každého človeka. Na jeho kvalitu priamo vplýva aj stav spoločnosti, v ktorej žije.
Každá jej oblasť je dôležitá, ale spôsob a úroveň našich životov ovplyvňuje najmä týchto 7 kľúčových sfér spoločnosti:

rodina, kultúra, ekonomika, vzdelanie, cirkev, médiápolitika.

Túžime vidieť, ako Božie princípy prinášajú transformáciu a život do každej z nich.

„Poďme, vystúpme na Pánov vrch,
do domu Jakubovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách
a my budeme kráčať po Jeho chodníkoch.“
Iz 2:3

HĽADAJTE BOŽIE KRÁĽOVSTVO
A JEHO SPRAVODLIVOSŤ…
Mt 6:33

PODPORTE NÁS

MODLITEBNE

Prosíme vás o modlitebnú podporu hnutia 7 vrchov a modlitby za jednotlivé oblasti spoločnosti.

FINANČNE

Podporte nás finančným darom na číslo účtu:
IBAN: SK88 1100 0000 0029 2589 5183
BIC/SWIFT:

ZDIEĽANÍM

Povedzte o nás ďalším a pozvite každého, komu záleží na šírení evanjelia o Božom Kráľovstve.