ROSH HASHANNAH 5782 – NOVÝ ROK 2022

ROSH HASHANNAH 5782 – NOVÝ ROK 2022 5 – hľa, odhaliť, zjaviť 7 – zbraň, odseknúť, pluh, orať (nepokoj) 8 – plot, oddeliť (hranice) 2 – dom, rodina, vo vnútri Každé písmeno v hebrejčine má tiež číselnú hodnotu a má význam, ako je to napísané vyššie. Je rok 5782, pretože židovský kalendár sa začína stvorením Adama. Hodnotu (židovského) roku teda môžeme preložiť ako: rok, ktorý odhalí nepokoje a prinesie nové hranice najmä v rodine a Božom dome. Prorocké slovo na rok 2022: Slovensko, Slovensko, moje srdce túži vášnivo ťa viesť k naplneniu tvojho zmyslu a zámeru. Aj keď si malé, vidím, aké veľké je tvoje srdce a ochota slúžiť. Napriek tomu teba a aj iné národy konfrontujem s vašou závislosťou na sebe a druhých tam, kde máte hľadieť na Mňa a Moje riešenia. Rok 2020 odštartoval novú éru, bol začiatkom stanovovania nových hraníc, nového spôsobu robenia vecí v spoločnosti. Desaťročie, ktoré s príchodom Coviid-19 otriaslo všetkým. Rok 2021 znamenal nárast tlaku, otrasov v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov a iných problémov. Pán sa snaží prebudiť svoj ľud, aby priniesol zmenu, aby sa stal agentom zmeny. Preto poukazuje na špecifické tlakové body v spoločnosti, ktoré potrebujú zmenu. V roku 2021 ukázal slabosť nášho vzdelávacieho systému, zdravotníckeho systému,  a závislosť od obchodných, finančných systémov a rodiny. Rok 2022 bude špeciálne zameraný na dom a rodinu. Keď sa presťahujete do veľmi odlišnej kultúry, môže to spôsobiť kultúrny šok, ktorý vedie do kultúrneho stresu. Podobne sa rok 2020 stal rokom šoku z Covidu. Rok 2022 bude rokom boja proti Covid Stresu. Základný tlak, ktorý pandémia vyvolala najmä v rodinách, sa prejaví v (domácom) násilí, pracovnom strese a celkovo v rozpade vzťahov. To má vplyv na ekonomiku, zdravotníctvo (najmä psychológiu) a verejný poriadok/kriminalitu. Nové varianty Covidu budú naďalej prinášať strach a zvýšený tlak na očkovanie detí. Médiá budú čoraz viac považované za nespoľahlivé a spôsobia nárast extrémizmu. To bude mať za následok ďalšie protesty a nepokoje na mnohých miestach. Mnohí budú spochybňovať význam cirkvi a viery. Pán sa chce konkrétne vysporiadať so strachom (strata práce, strach z výchovy detí,  strach z choroby, strach z nedostatku peňazí, strach z rozhodovania), beznádej (niet východiska), vysporiadanie sa s duchom siroty. Pán chce vybudovať charakter svojho ľudu. Vyjsť z otroctva znamená niečo viac než len formálne vyhlásenie. Vyjsť z otroctva znamená robiť nové rozhodnutia, prijať novú perspektívu a dovoliť Bohu formovať charakter.