Posun

Posun

Väčšina národov prešla v roku 2002 od autokracie alebo diktatúry k demokracii (vertikálna os znázorňuje počet krajín a horizontálna zobrazuje časovú os). Z mnohých hľadísk ide o pozitívny vývoj. O tom, čo je správne, už za všetkých nerozhoduje jednotlivec alebo hŕstka ľudí. 

Čítať viac >