Ad de Bruin: V týchto voľbách rozhodujeme aj o deľbe moci

Koho by som mal voliť? Sú prezidentské voľby v roku 2014 iné, ako tomu bývalo v minulosti? Je tentokrát v stávke viac? Áno sú, ide o súboj medzi systémom republiky, ktorá je založená na deľbe, kontrole moci a medzi oligarchiou. A my sa môžeme rozhodnúť.
Tento rok to bude 25 rokov, čo Slovensko získalo slobodu od komunistickej diktatúry. Vládu v socializme, v takej forme ako ho poznáme, môžeme pokojne nazvať oligarchiou. Znamená to, že jej moc je kompletne sústredená na vrchu celej štruktúry spoločnosti a štátu a je vykonávaná iba niekoľkými ľuďmi.
Skutočnú republiku, teda vládu OD ľudí PRE ľudí (z latinského slova res publica – “vec verejná”) máme na Slovensku od čias, keď tu padol socializmus. Republika by mala byť založená na princípe subsidiarity. Ide o princíp, kde je čo najširšie rozdelenie moci na nižšie – lokálne stupne. Rozhodnutia, ktoré sa nedajú vyriešiť na tejto úrovni, sa posúvajú na ďalšiu, regionálnu úroveň. Čokoľvek, čo nemôže byť vyriešené ani na tejto úrovni, je posunuté na rozhodnutie na štátny stupeň.
Aj v záujme zabezpečenia princípu subsidiarity došlo k rozdeleniu zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci, čo má predchádzať koncentrácii moci v jedných rukách. Moc je lákavá a preto jej prirodzene ľudia chcú viac a viac. Radi tiež prekračujú hranice jednotlivých častí vlády, aby sa moc dala sústrediť do jedných rúk. Cez rozdelenie vládnej moci je zabezpečená rovnováha a kontrola jednej zložky moci druhou. Tým je každá jednotlivá zložka udržiavaná v príslušných hraniciach a zároveň je udržiavaný aj princíp subsidiarity.
Jednotlivými zložkami vlády sú: zákonodárna, súdna a výkonná moc. Zákonodárna moc je vykonávaná v parlamente, kde sa schvaľujú zákony. Pod súdnu moc spadajú súdy, ktoré majú zabezpečovať spravodlivosť pre každého rovnako a výkon zákonov, ktoré slúžia každému občanovi. Pod výkonnú moc spadá vláda a prezident.
Prezident má na Slovensku do značnej miery reprezentatívnu funkciu, ale aj ďalšie právomoci, ktoré vplývajú na spoločnosť a chod štátu. Okrem iného má vplyv na tvorbu zákonov – cez možnosť ich vrátenia do parlamentu, vymenúva mnohých predstaviteľov štátnej moci, vrátane predsedu vlády a ministrov, sudcov, rektorov, profesorov, je hlavným veliteľom ozbrojených síl a má nezanedbateľnú funkciu pri reprezentácii štátu navonok. V neposlednom rade by však prezident mal byť aj morálnou autoritou, v ktorej občania vidia príklad.
Ak to zjednodušíme, tak súčasná situácia vyzerá nasledovne:
Parlament aj vláda sú na Slovensku pod úplnou kontrolou strany Smer a teda pána Roberta Fica. Súdny systém, ktorý by mal byť nezávislý, je kontrolovaný Štefanom Harabinom, ktorý je veľmi dobrým priateľom pána Fica.
Ak sa Robert Fico stane prezidentom, všetky zložky moci budú pod priamou kontrolou jedného človeka. Toto môže vrátiť Slovensko k starému, oligarchickému systému a úplne narušiť už tak ohrozenú kontrolu moci na Slovensku.
Aj preto sú prezidentské voľby tento rok na Slovensku iné. Otázkou teda v tejto súvislosti nie je len KOHO budem voliť, ale chcem voliť pre Slovensko systém republiky alebo návrat k oligarchii?
Ad de Bruin, vedúci Youth With a Mission (YWAM) Slovensko