Slovensko tak vzdialené Európe…

Prečo ísť voliť 24. mája? Naozaj nám je Brusel tak vzdialený, že nám je jedno kto nás tam zastupuje? Vyberajme si správne. 19,63%. To je naša volebná účasť v posledných eurovoľbách v roku 2009.  V celej Európe bola celková účasť 43,39% voličov.  Naozaj je nám Brusel až tak vzdialený, že nám je jedno kto tam o nás rozhoduje? Ako občanom a kresťanom by nám to jedno byť nemalo. Zdá sa, že slovenských voličov nezaujíma kto bude o nich rozhodovať v Európskom parlamente. Zrejme si myslíme, že pre nás to nie je dôležité a dámy a páni v Bruseli rozhodujú iba o veľkosti a tvare uhoriek, veľkosti nádržiek na WC, zaoberajú sa pravidlami pri označovaní výrobkov, zákazom štandardných žiaroviek alebo pokutou pre Microsoft za znemožnenie vybrania si prehliadača v ich systéme na počítači. Ak si to predstavujeme takto, mýlime sa. Až 70% nariadení, ktoré sa schvaľujú v Európskom parlamente má pre Slovensko záväzný charakter. V EP sa schvaľuje množstvo zákonov, ale aj správ, ktoré majú priamy vplyv na náš život a často robia ďalšie kroky do oblastí, o ktorých by sa ani nemalo diskutovať, či pri ktorých by mali rozhodovať výlučne občania, napríklad rodičia. Zdá sa, že europarlament sa snaží postupne zasahovať aj do oblastí, ktoré mu doteraz nepatrili. Zaoberá sa vážnymi vecami, ktoré postupne začínajú mať priamy vplyv  na nás, naše rodiny, ekonomiku alebo naše deti. Zároveň je časť z nich z pohľadu kresťanskej morálky neprijateľná. V poslednom období to boli dve správy Estrela a Lunacek, ktoré doslova vydesili mnoho ľudí, pretože sa venujú tzv. otázkam sexuálneho a reprodukčného zdravia. Pod týmto vznešeným názvom je však skryté zavádzanie liberálnej sexuálnej výchovy, právo na interupcie, zavádzanie trestov za tzv. homofóbiu, či postupné zmäkčovanie vnímania verejnosti ku krokom, ktorými LGBTI aktivisti posúvajú hranice vnímania tejto problematiky.  Preto je pre nás dôležité vidieť eurovoľby aj v tomto kontexte. Zároveň môžeme vnímať ďalšie nariadenia alebo správy, ktoré zasahujú do života bežných ľudí. Na jednej strane sa tvária, že chránia občanov, postupnou reguláciou však často deformujú podnikateľské prostredie a rôzne ďalšie oblasti nášho života. V konečnom dôsledku tak môžu znamenať prílev ďalších problémov, pretože nadmerná regulácia a koncentrácia moci môže priniesť len ďalšiu reguláciu a okliešťovanie slobody pre rôzne skupiny občanov a jednotlivcov.  A to všetko v mene „slobody a tolerancie“ v zmysle nadštandardu jednej skupiny ľudí na úkor inej. Dokážme, že je dôležité  mať v europarlamente správnych ľudí, ktorí vedia a chcú hájiť kresťanské hodnoty, štandardné rodiny a prirodzené Božie princípy v politike aj ekonomike. Presaďme do europarlamentu ľudí, ktorí sa neboja poukázať na nezmyselné nariadenia a správy a hlasovať proti nim. Nemali by sme ako kresťania nechať iných rozhodovať za nás. Môžeme si vyberať z dostatku kvalitných kandidátov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá. Európa a Slovensko má kresťanské korene. Dokážeme to? Chceme hlas kresťanov v Európe? Ivan Kotúček, 7 vrchov Ďalšie zaujímavé informácie môžete nájsť napr. tu: http://www.euractiv.sk/europarlament-2009-2014/clanok/hodnotove-strety-europskeho-parlamentu-022093 http://www.hayek.sk/wp-content/uploads/2013/10/40-nezmyselnych-napadov-EU.pdf