7 vrchov a prezidentské voľby

Vláda, prezident, parlament, samosprávy, Európsky parlament, ale aj súdy, tí všetci sú tu na to, aby slúžili. Aby slúžili ľuďom, ktorí ich zvolili. Ako na hodnotové otázky pozerajú prezidentskí kandidáti? Ako kresťania veríme, že aj politická moc a samotní politici sú tu na to, aby slúžili ľuďom. Vládna, výkonná, či súdna moc by nemala vykonávať svoj mandát  bez kontroly, „mocní“ nemôžu rozhodovať o občanoch bez možnosti ich zásahu a len raz za niekoľko rokov sa uchádzať o priazeň voličov v rôznych voľbách. Vláda, prezident, parlament, samosprávy, Európsky parlament, ale aj súdy, tí všetci sú tu na to, aby slúžili. Aby slúžili ľuďom, ktorí ich zvolili. Preto na Slovensku vznikla iniciatíva 7 vrchov, ktorá si kladie za úlohu prinášať pozitívne hodnoty do spoločnosti a primäť politikov, ale aj podnikateľov a ľudí na rôznych stupňoch postavenia v spoločnosti a práci, aby svoj mandát vykonávali spravodlivo, v súlade s princípmi, ktoré majú základ v pozitívnych hodnotách a ktoré sú v záujme všetkých občanov. Dôležitou úlohou v tomto procese je pochopenie úlohy štátu zasahujúceho výlučne do oblastí, ktoré občania nedokážu vlastnými silami zabezpečiť alebo v prípadoch, keď jednotlivé osoby z rôznych dôvodov zlyhávajú. Preto je dôležitá maximálna decentralizácia na úrovni štátu a maximálny možný prenos zodpovednosti za svoj život a správu svojich vecí na samotných občanov. Aj preto sme sa rozhodli zozbierať názory kandidátov na prezidenta na niektoré pálčivé témy, spojené s hodnotovými postojmi. Neprajeme si, aby tieto témy rozdeľovali spoločnosť, ale chceme od kandidátov, aby deklarovali svoj postoj aj v týchto otázkach. Vo veľa prípadoch ide o oblasti, kde by mal rozhodovať občan, rodič, prípadne by mala byť v prvom rade zabezpečená podpora zo strany štátu, namiesto často neodôvodnených represií. Na stránke 7vrchov.sk preto môžete nájsť odpovede ôsmich kandidátov na prezidenta na otázky spojené s justíciou, korupciou, registrovanými partnerstvami, sexuálnou výchovou na školách, či odoberaním detí. Chápeme, že kandidáti mali v uplynulých týždňoch mnoho práce s kampaňou, ale domnievame sa, že aj tí, ktorí nereagovali, týmto vyjadrili svoj postoj k občanom a týmto otázkam. Veríme, že aj stránka 7vrchov.sk pomôže  občanom vybrať si správne medzi kandidátmi na prezidenta. “7 vrchov” – 7 sfér vplyvu alebo oblastí, ktoré najviac ovplyvňujú spoločnosť a ktoré formujú spôsob akým život vnímame, rozhodujeme sa o ňom a následne ho žijeme. Ide o umenie/zábavu/šport, podnikanie/ekonomika, vzdelávanie, rodinu, vládu, médiá a náboženstvo. Viac info o 7 vrchov nájdete na www.ywam.sk.