Média

Ježiš má meno Slovo Života. Božím zámerom pre tých, ktorí sú povolaní do tohto vrchu, je tvoriť svoje slová tak, ako tvoril Otec. Majú v komunikácii prinášať kultúru života, pravdu a múdrosť. Médiá majú privilégium upevňovať vzťahy, budovať zdravé postoje a učiť ľudí kriticky myslieť. V komunikácii nie je dôležitý len obsah, ale aj spôsob, akým sa prezentuje. V súčasnosti máme viac prostriedkov na komunikáciu než kedykoľvek predtým. Môžeme uvoľňovať múdrosť a nazerať na dianie okolo nás Božou optikou. Všetci máme k dispozícii celé množstvo nástrojov, ktorými môžeme budovať cesty kráľovstva.

MÉDIA v Blog, Video, Audio, Materiály: