10. Médiá a komunikácia

Landa Cope prepája komunikáciu s právom človeka byť informovaný. Boh totiž múdrosť neodopiera. Slová sú nevyvrátiteľne pravdivé a majú zmysel. Médiá príliš často ponúkajú len slová bez zmyslu. To isté často platí aj pre kresťanskú komunikáciu.