9. Umenie a zábava

V tomto videu Landa Cope odhaľuje krásu ako atribút Boha, a nepotrebuje obhajobu. Každý kresťanský umelec však okrem dobrého srdca potrebuje získať aj isté zručnosti. Ich nedostatok je často spôsobený nevedomosťou, ktorá pramení z apatie.