8. Vzdelávanie

Autoritou v oblasti vzdelávania sú rodičia. Hodnoty sa učíme doma. A Landa Cope nás zoznámi s rôznymi vzdelávacími systémami.