Náboženstvo, cirkev

Ježiš prišiel otvoriť dvere novému stvoreniu, ktoré bolo pôvodným plánom pre ľudstvo, aby veriaci mohli byť súčasťou spoločenstva, ktoré demonštruje, aký je Boh Otec, a prostredníctvom ich služby prináša požehnanie v každom aspekte spoločnosti. Preto je Božie kráľovstvo postavené na vzťahoch. Ježiš prišiel aj preto, aby obnovil zničené vzťahy: vertikálne – medzi ľuďmi a Bohom, aj horizontálne – medzi ľuďmi navzájom. Tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom majú účasť na Kristovom kňazstve. Naším povolaním je Boží model a plán a urobiť štýlom svojho života.

NÁBOŽENSTVO, CIRKEV v Blog, Video, Audio, Materiály: