1. Všetko je to o Bohu

Úvod do série videí Landy Cope. Vo všeobecnosti sme si zvykli čítať Bibliu a aplikovať ju najmä do vlastného života. Landa poukazuje na to, že každá sféra spoločnosti je zjavením toho, aký je Boh.