7. Rodina

Spolu s Landou Cope sa pozrime na manželstvo ako priestor, v ktorom sú slabosti muža a ženy odhalené a premieňané Božím charakterom.