5. Veda a technológie

Ďalšie pokračovanie z videí Landy Cope, tentokrát o vede a technológiách s titulkami v slovenčine. Áno, aj na tieto oblasti sa môžeme pozerať z perspektívy Božieho kráľovstva.