Politika, vláda

Boh ustanovil vládu, aby chránila spravodlivosť a právo a aby vytvorila v národe pokojné a bezpečné prostredie. Budúci politici by sa mali pripravovať na to, ako svoju autoritu používali v prospech obyvateľov, ktorí ich delegovali. Boh nám v Biblii nedáva len inštrukcie k tomu, ako voliť ľudí do oblasti politiky. Je v nej ešte aj mnoho princípov, ako štruktúrovať politický systém, ktorý prinesie väčšiu slobodu, etiku a morálku pre väčší rozvoj národa. V tejto oblasti sa môžeme veľa naučiť o Pánovi, ktorý je Kráľom kráľov, a to nielen charakterom, ale aj spôsobmi, ako sa starať o veci verejné.

POLITIKA, VLÁDA v Blog, Video, Audio, Materiály: