3. Vláda 2

Pozrime si pokračovanie vyučovania Landy Cope na tému vláda a spolu hľadajme odpovede na otázku, ako prinášať do spoločnosti hodnoty, ktoré budú našu krajinu posúvať vpred a budú pre všetkých prínosom?