Umenie, zábava, šport

Veríme, že Boh je ten najkreatívnejšiu tvorca a umelec. Každý umelec tvorí zo svojho srdca a dáva podobu veciam tak, ako ich vidí. Pri pohľade na prírodu a človeka môžeme vidieť, že krása je extrémne dôležitou hodnotou v Božom srdci.

Božím zámerom pre tých, ktorí sú povolaní do tejto oblasti, je oslava krásy, ktorá pozdvihuje srdce, prináša nádej a chuť žiť, buduje identitu jednotlivcov i komunít. Umenie má rozširovať srdce človeka, obliekať naše túžby do slov a obrazov a inšpirovať človeka na konanie dobra. Už od dní Jubala majú umelci moc svojím nadaním hovoriť k srdcu kultúry a utvárať ju.

Tí, ktorí sú súčasťou tohto vrchu, majú účasť na prorockej službe, ak ich inšpirácie vychádzajú z čistého srdca. Kultúra neba tak môže byť prinášaná na zem a môže rezonovať v srdci i mysli ľudí a vťahovať ich do svojho príbehu. Úlohou zábavy a športu je prinášať uvoľnenie, oddych, budovať nádej a silu pre budúcnosť, dodávať odvahu čeliť prítomnosti aj výzvam budúcnosti.

UMENIE, ZÁBAVA, ŠPORT v Blog, Video, Audio, Materiály: