Misia

Naša misia 

Pre dosiahnutie vízie, ktorú sme prijali, šírime myšlienky a princípy judeo-kresťanskej etiky, náuky a kultúry tak, aby boli prínosom pre spoločnosť aj pre každodenný život ľudí. Snažíme sa priblížiť pochopenie biblických hodnôt a štruktúr ľuďom v zodpovedných pozíciách. Zároveň pripravujeme tých, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť spoločnosti v akejkoľvek oblasti života.