7 vrchov 2. časť

Optika, ktorou okolitý svet vnímame je veľmi dôležitá. Tou optikou je svetonázor. Spolu s Adom de Bruinom porovnajme biblický pohľad na svet s humanistickým a objavme, prečo Božie požehnanie v našej spoločnosti nemusí byť viditeľné tak, ako by sme chceli.