Ad de Bruin o problematike utečeneckej krízy z Biblického pohľadu

Spolu s Adom de Bruinom sa pozrime, aké odpovede nám ponúka Biblia na otázky, ktoré so sebou prinášajú utečenecké krízy. (Objavme, ako ich aplikovať do života a aké dôsledky prinesú.)