Viac ako 1000 podpisov pre iniciatívu „Za Boha a za národ? Za mňa nehovoria“

Viac ako 1000 signatárov získala od apríla 2017 iniciatíva „Za Boha a za národ? Za mňa nehovoria“, za čo sme ako organizátori všetkým podporujúcim veľmi vďační. Iniciatíva „Za mňa nehovoria“ si kladie za cieľ odlíšiť tých, ktorí sú často v mlčiacej väčšine od tých, ktorí v súčasnosti zneužívajú Božie meno a kresťanské princípy. Našej iniciatíve nešlo o množstvá podpisov, našou motiváciou bolo skôr poukázať na to, že arogantné vyvyšovanie sa nad iné národy a národnosti, urážanie a vyhrážanie sa iným ľuďom je v rozpore s kresťanskými hodnotami a princípmi. K iniciatíve sa pripojili mnohí kňazi, pastori, evanjelizátori, rehoľníci, ale najmä množstvo laikov z rôznych kresťanských cirkví. Celý zoznam je možné nájsť na https://www.peticie.com/za_ma_nehovoria. Ako kresťania sme spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle jasne ukázali, že odmietame spájanie kresťanstva a Božieho mena s fašistickými a extrémnymi nacionalistickými silami na Slovensku. Urobili sme jasnú deliacu čiaru medzi tými, ktorí používajú na svoju propagáciu a cestu k moci fašistické alebo neonacistické symboly, rétoriku, antisemitizmus alebo spochybňovanie holokaustu, či už otvorene alebo skryte. Riadiť sa skutočnými Božími princípmi a hodnotami pre nás neznamená šíriť nenávisť a strach, ale lásku, pomoc a pochopenie. Chceme sa ako organizátori iniciatívy poďakovať všetkým, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor a prispeli tak k poukázaniu na nesúlad činnosti a prejavov niektorých politických strán a hnutí s Božími princípmi a kresťanskými hodnotami. Za iniciatívu Ivan Kotúček, 7 vrchov.sk