Identity socialism

Marxistická optika triedneho boja hľadá a nachádza nové skupiny, ktoré sú systémovo znevýhodnené. Odmietame tú optiku „boja“ – že dosiahnuť „beztriednosť“ je potrebné zvrhnutím, potlačením, umlčaním tých, ktorí sa obvykle narodili do “privilegovanej kasty”.