Nevesta, bojovnik, statnik

Zameranie a zhoda. Známy kresťanský kouč Lance Wallnau hovorí o známom spoločenskom  jave, kedy pri riešení kultúrnych problémov namiesto konštruktívneho dialógu dochádza k vzájomným atakom.