Konferencia 7 vrchov v Brne

Za posledné roky, keď som slúžil v Českej Republike, som stretol viacero ľudí, ale aj iniciatív, ktoré túžia po tom, aby priniesli ešte viac Božieho kráľovstva do Českej republiky. Mnohí z nich hovorili, aké je úžasné, čo Pán Boh vykonal resp. koná cez oblasti 7 vrchov na Slovensku. A tak som sa aj spolu s ďalšími priateľmi rozhodol, že dáme dohromady pár ľudí a zosieťujeme ich. Tak vlani vznikla myšlienka zorganizovať veľkú konferenciu 7 vrchov v Českej republikeBude 6. februára 2021.  Konferencia bude v prvom rade o zasievaní Božieho Kráľovstva do sŕdc ľudí a predstavení konceptu 7 vrchov, ale okrem toho tiež chceme, aby to bol čas stretnutia a prepojenia podnikateľov, politikov, učiteľov a mnohých ďalších ľudí z jednotlivých oblastí 7 vrchov, v ktorom im môžeme aj niečo ponúknuť.   Mali sme preto už dve prípravné stretnutia, kde sme sa snažili opäť vysvetliť víziu a potom zúčastnených rozdeliť do jednotlivých  vrchov, aby sa mohli spoznať, spolu sa modliť a hľadať to, čo by v danej oblasti  mohli vykonať počas príprav na konferenciu.  Zatiaľ máme pokryté  4 vrchy:  vrch politiky, biznisu, školstva a médiíveríme, že pokryjeme aj tie zvyšnéRadi by sme to stihli pripraviť do začiatku konferencie.  Hlavným rečníkom konferencie bude Ad de Bruin. Priestor, samozrejme, chceme dať ajaj ďalším ľuďom, ktorí už na českých vrchoch pôsobia, tiež chceme pozvať aj ľudí zo Slovenska. Účasť prisľúbil napríklad aj Edo Heger. Teraz je kľúčové, aby nás nezastavila koronaKonferencia by mala prebiehať počas dvoch dní 5.-6. februára 2021 (piatok a sobota) a chceme na ňu pozvať 200-300 ľudí. Pravdepodobne sa bude konať v Brne, lebo je to miesto, ktoré je ľahko dostupné zo všetkých kútov Českej republiky aj Slovenska.  Intenzívne pracujeme na prípravách a čo najskôr chceme spustiť propagáciu. Nechceme urobiť len CTRL+C a CTRL+V konferencií, ktoré boli na Slovensku, preto sme aj do tejto iniciatívy zapojili čo najviac Čechov. My, Slováci, sme samozrejme nápomocní a ochotní im vo všetkom pomôcť.  Za Český prípravný tím Pavol Strežo