Modlitba a pôst za prezidentské voľby – pridajte sa

Blížia sa prezidentské voľby – PRIDAJTE SA K NÁM Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali tento piatok 15. marca pôstom a modlitbou za našu krajinu.
Zjednoťme sa v prosbe, aby sa novým slovenským prezidentom stal ten správny človek.
V minulosti sme možno zažili veľmi nepríjemné prekvapenia. Veríme však, že napriek ľudským schémam, prieskumom, uzáverom a zlyhaniam nás Pán môže prekvapiť nad očakávania. Jeho cesty sú vysoko nad našimi cestami.
“V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo” (Príslovia 19:21)
  Pôďme v sobotu voliť a vyberajme dôkladne:
– kandidáta, ktorý dlhodobo a konzistentne presadzuje hodnoty Božieho kráľovstva
– kandidáta, ktorý sa riadi nielen rozumom, ale aj srdcom
– kandidáta spájania a nie nenávisti alebo extrémizmu
– kandidáta, ktorý svojim životom dlhodobo dokazuje, že mu záleží na slušnom Slovensku – kandidáta, ktorému na srdci leží spravodlivosť v našej spoločnosti
– kandidáta, ktorého história je dôkazom boja proti totalitným ideológiám
– kandidáta, ktorý namiesto kriku používa zmierlivý postoj
– vidí Slovensko zakotvené v demokratickej Európe
– nebojme sa, ak kandidát nemá najvyššie preferencie (prieskumy sú odhadom momentálneho stavu a nie výsledky volieb)
– buďme opatrní, ak nám kandidát podsúva svoje konzervatívne hodnoty len v predvolebnom období 7 vrchov Slovensko